Antenne - inspektion

HvB Dronefoto

HvB Droneforto er her på drone inspektion, i forbindelsen med en montering af antenne på en større virksomhed i det københavnske.

Antenne eftersyn.

Tagreparation – Byggesag.

HvB Dronefoto

HvB Dronefoto er her på drone inspektion, i forbindelse med en byggesag om tagarbejder. Billedet viser selve indflyvningen til taget.